Mink

Minken är egentligen inte en ny art i Sverige, utan den har funnits här sedan 60 –talet då den spred sig från övriga Europa. Det var nämligen så att under 20 –talet importerades Minken till Europa för pälsens skull, och efter det har det bara spridit sig.  Anledningen till att vi har med minken är att den fortfarande efter 50 år i Sverige inte riktigt platsar i våra ekosystem. Den är ett stort hot för framförallt de marklevande sjöfåglarna tex Tobisgrissla och Tordmule vars bestånd hotas med minken i närheten. 

Ekologi

Minken är ett rätt litet mårddjur som brukar ligga mellan 0,5-1,7kg. Den lever nästan alltid i vattennära områden, och äter därför även djur som lever vid vattnet. I kosten ingår bland annat fisk och skaldjur, men även sorkar och sjöfåglar. Det är främst fåglarna som lever i håligheter i marken som far illa av minkens närhet. Jag har faktiskt själv sett när Minken jagar vid strandkanten vid en av mina badplatser. Jag hade till och med turen att ha med filmkameran just denna dag så jag tog tillfället i akt och filmade skådespelet. 

Minkens parningsperiod är mellan februari och april och ungarna föds i april-maj beroende på när parningen skedde. Kullarna ligger vanligtvis mellan 4-6 individer och familjen håller ihop hela sommaren. Som vi nu vet så är minken till hot för sjöfåglarna och det är inte någon önskvärd invandrare, tyvärr är populationen för stor för att utrotas. Jakt av minken är däremot tillåtet hela året och det håller nere antalet på en resonabel nivå. Det fälls runt 10000 individer per år.

Minken är en invasiv art.

Minkens största fiende är räven, och det ser man tydligt när man kollar på hur antaler minkar varierar med antalet rävar. Under 80 -talet drog sig rävarna tillbaka kraftigt på grund av rävskabben, samtidigt ökade minkarna. Räven ställer till med problem för minken på två sätt, när räven får chansen så dödar den minken för att minska antalet konkurrenter. Räven och minken äter även samma sak, vilket gör att när det finns mycket räv så äter dom upp minkens mat. 

 

Geografiskt ursprung

Minken kommer som jag skrev förut från Nordamerika. Här platsar den mycket bättre än i Sverige, och där är det lättare att hålla bestånden på en bra nivå då den har sina naturliga fiender där. 

 

Frågeställningar angående arten:

  • Hur har den nya arten anpassat sig rent fysiologiskt?

Minken har sitt ursprung i Nordamerika där den lever fritt, under 1900 -talet har man i Europa som bekant fött upp minkar för pälsens skull. Efter hand har det rymt från farmerna och spridit sig ut över Europa. De tama pälsdjuren i fångenskap är ungefär dubbelt så stora som vilda minkar. Efter ett tag har dock evolutionen gjort att minkarna har blivit mindre och närmar sig sina anfäder i Nordamerika. 

  • Hur påverkar den nya arten det naturliga ekosystemet?

Minken har stor negativ inverkan på de svenska ekosystemen, framförallt när det gäller markhäckande fåglar i skärgårdsområden. Minken har utrotat stora populationer av vissa arter i olika områden och gör det omöjligt för fåglarna att leva som vanligt. Det här har lett till att det är fåglarna och inte minken som har ändrat levnadssätt sedan dess introduktion i Sverige. Ett känt exempel är gråtruten som förut var en markboende fågel. Den har nu flyttat upp på hustaken i skärgården där minken inte kommer åt.

  • Hur/varför kommer de nya arterna till Sverige?

Minken kom till Sverige med hjälp av människor som ville bli rika på deras päls. Efter hand så har tamdjuren rymt och de klassas numera som en invasiv art. En invasiv art är en art som med hjälp av människan har flyttat från sitt ursprungliga habitat till ett nytt. För att en art ska kallas invasiv måste den även kunna reproducera sig och leva vidare. Den måste även sprida sig och skapa problem i samband med dess utbredning.

<--Tillbaka till arter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)